Vad är en rättvis inkomstfördelning?

DEBATT: Att brett förankrad produktivitet hänger ihop med stabil tillväxt och låg grad av ojämlikhet har länge varit en politiskt bekväm sanning. Den har drivits fram av en socialdemokratisk världsbild med en förenklad syn på ojämlikhetens sammansättning och effekter. Men att enbart belysa frågan utifrån den egna politiska agendan räcker inte, skriver Robin Nyman, ordförande ekonomisk-politiska arbetsgruppen, Liberala Ungdomsförbundet.

Läs mer här: Vad är en rättvis inkomstfördelning?

kommentarer