Vad kilskriften kan lära oss om det digitala samhället

Oron över att vi kommer att sluta lära oss saker eftersom all information ändå finns tillgänglig på nätet liknar en rädsla som alltid åtföljt skriften och dess teknologiska förändringar. Däremot ställer alla nya medier nya krav när det gäller att använda den nya tekniken på ett lämpligt sätt. 

Läs mer…

kommentarer