Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om inomhusmiljön i Migrationsverkets asylboenden. Vägledningen innehåller rekommendationer om bland annat ventilation, städning, hygienutrymmen och underhåll. Den ska ge kommunerna stöd i deras tillsyn av asylboenden.

Läs mer här: Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden

kommentarer