Vanliga medicinerna som kan skydda mot corona

Kortison, blodförtunnande och konstgjorda antikroppar. 

Kunskapen om vilka läkemedel som biter på covid-19 har ökat markant, samtidigt som nya läkemedel godkänns. 

– Huruvida ett läkemedel är effektivt handlar mycket om tajmning för när i sjukdomsförloppet det sätts in, säger professor Magnus Gisslén.

Läs mer…

kommentarer