”Väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”

By 71717@expressen.se (TT)

Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas.

Försvarsberedningen föreslår att ”målet för totalförsvaret ska vara att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet”.

Läs mer här: ”Väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”

kommentarer