Var sansade när ni fördömer rektor Hamid

Det är lätt att fördöma Hamid Zafars antisemitiska inlägg men antisemitismen är vidare än så.

Isak Nachman rannsakar den samtida debatten och uppmanar till introspektion.

Läs mer…

kommentarer