Vårdfacken: ”Politikerna tar inte sitt ansvar”

Vårdpersonal vittnar om en allt mer ansträngd situation på Sveriges sjukhus.

Södersjukhuset i Stockholm gick tidigare i år upp i stabsläge på grund av brist på vårdplatser.

Fackförbunden menar att styrningen från politikerna brister och att de inte tar sitt ansvar.

– Patientsäkerheten är inte bara hotad, den är minskad, säger Lotta Dickman, intensivvårdssjuksköterska på Södersjukhuset.

Läs mer…

kommentarer