Varför agerar vi inte mot den islamistiska terrorn?

Varför har inte det islamistiska våldet i Frankrike lett till större protester?

Hynek Pallas efterlyser kollektiv kamp för våra individuella rättigheter. 

Läs mer…

kommentarer