”Världen har inte har varit så jämlik på över 100 år”

REPLIK DN DEBATT 22/1. Oxfam har fått mycket uppmärksamhet för sitt påstående att det råder en ”ojämlikhetskris” medan ett mycket viktigare förhållande inte nämns alls: i ett globalt perspektiv är inkomstfördelningen mindre ojämlik än den varit de senaste 100 åren, skriver Bjørn Lomborg, Copenhagen Consensus Center.

Läs mer här: ”Världen har inte har varit så jämlik på över 100 år”

kommentarer