Varning för blixthalka

Det råder mycket halt väglag i länet. Trafikradion uppmanar bilister att vara mycket uppmärksamma på väglaget och att anpassa körstilen.

kommentarer