Varning för hårda vindar vid Öresundsbron

Trafikverket: Vindkänsliga fordon bör inte köra över bron

Läs mer…

kommentarer