Varning för ny Windows 10-säkerhetsuppdatering

Kan göra så att datorn inte startar och enda lösningen är att installera om hela operativsystemet.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj