Varningen: Draget som gör äldre till lätta offer

Äldre är sämre än yngre på att uppfatta andras känslor. Det gör att de kan missa tecken på låg sympati. Att inte förstå emotionell information kan leda till social hämning och öka utsatthet för bedrägerier, enligt forskare.

Läs mer…

kommentarer