Västernorrland något under snittet i nationella patientenkäten

Nationell Patientenkät Primärvård finansieras av landstingen och regionerna med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som samordnare. De frågor som blivit betygsatta i primärvården är delaktighet/involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, samt tillgänglighet.

Läs mer här: Västernorrland något under snittet i nationella patientenkäten

kommentarer