Västra Götaland värst – här ökar viltolyckor

Västra Götaland är snarare värsta Götaland om man ser till viltolyckor under 2014.

I alla län utom i Västra Götaland har viltolyckorna minskat, enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet.

kommentarer