Västtrafik diskuterar återköp av periodkort

Lokala restriktioner har införts i Västra Götaland med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19.

Folkhälsomyndigheten uppmanar boende i regionen att undvika simhallar, gym, bibliotek, köpcentrum och liknande.

Nu diskuterar Västtrafik om man ska göra som i våras, att göra återköp av periodkort, men vill återkomma i frågan. 

Läs mer…

kommentarer