Vattenfall vill bygga ny reaktor – vid Ringhals

De svenska kärnkraftverk som i dag är i drift ska fasas ut med start under andra halvan av 2020-talet. Vattenfall analyserar nu förutsättningarna för eventuella ersättningsreaktorer.

kommentarer