Vera sju år: Helnöjd med sin digitala spargris

En digital spargris hjälper systrarna Vera och Edit Sundberg att spara sin veckopeng. I takt med att kontanterna försvinner från hemmen, ersätter appar de traditionella spargrisarna.

Läs mer…

kommentarer