”Vi är en köpare”

By Realtid.se Öhman-gruppens vd Johan Malm håller som bäst på att summera ett av de bästa åren i företagets historia. Inför 2018 är hans fokus fortsatt ökad tillväxt och den långsiktiga målbilden är att det förvaltade kapitalet ska öka till 150 miljarder kronor. Dessutom vill han gärna att Öhman fortsätter växa genom fler förvärv.

Läs mer här: ”Vi är en köpare”

kommentarer