Vi behöver inte offra tillväxten för att rädda klimatet

Vi behöver ställa om världens ekonomier till klimatneutralitet. Det kan ske utan att våra ekonomiska system måste göras om i grunden.

Läs mer…

kommentarer