Vi borde tala mer om surfskam än flygskam

Teknikutvecklingen accelererar, med energiförbrukningen som den stora hållbarhetsutmaningen.

Onödigt teknikanvändande bör dras över samma kam som onödigt resande och onödiga transporter, skriver docent Lars Sörqvist.

Läs mer…

kommentarer