Vi har fem år på oss för att undvika katastrofen

Vi måste gå tillbaka 60 miljoner år i tiden för att hitta en liknande massutrotning. 

Det är fruktansvärda siffror som gör kopplingen mellan klimat och biologisk mångfald högaktuell, skriver MP:s toppnamn till EU-valet, Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren.

Läs mer…

kommentarer