”Vi löste aldrig finanskrisens problem”

Företagens extrema avkastningskrav gör att en stimulerande ekonomisk krispolitik inte fungerar. Detta orimliga beteende måste hejdas om vi inte ska få ännu större ekonomiska klyftor, skriver nationalekonomen Thomas Franzén.

Läs mer…

kommentarer