Victoria Park förvärvar bostäder i Malmö och Trelleborg för drygt 450 miljoner

Victoria Park AB (publ) förvärvar två bostadsfastighetsbestånd om sex fastigheter med 327 lägenheter, varav 230 lägenheter i Malmö och med en total uthyrbar yta om drygt 26 000 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i de centrala delarna av Malmö och Trelleborg. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 465 miljoner kronor, motsvarande cirka 17 800 kronor per kvadratmeter.

Läs mer här: Victoria Park förvärvar bostäder i Malmö och Trelleborg för drygt 450 miljoner

kommentarer