Viktigare lagar och förordningar inom Justitiedepartementets områden som börjar gälla den 1 januari 2018

Under 2017 har regeringen föreslagit ett flertal lagändringar inom Justitiedepartementets ansvarsområden. Förslagen har behandlats i riksdagen och träder i kraft vid årsskiftet 2017/2018. Ett urval av dem presenteras här.

Läs mer här: Viktigare lagar och förordningar inom Justitiedepartementets områden som börjar gälla den 1 januari 2018

kommentarer