Viktor Munkhammar: Bopriserna är ett hot mot festen

By Viktor Munkhammar Konjunkturen får 2018 en extra skjuts av en mycket expansiv budget. Men byggandet är ett frågetecken. Den redan goda konjunkturen får under 2018 ytter­ligare skjuts av en mycket expansiv budget. Sam­tidigt ger den goda globala konjunkturen och en stark arbetsmarknad fortsatt draghjälp.

Läs mer här: Viktor Munkhammar: Bopriserna är ett hot mot festen

kommentarer