Vill få in allmänhetens synpunkter om E14

– Det är viktigt att boende och människor som rör sig i området får komma till tals innan några förändringar sker, säger Christer Karlsson, processledare Trafikverket.

kommentarer