Vill lägga upp virke från stormen Ivar

SCA letar ytor där stormfällt virke kan lagras. En sådan extra yta finns på sågverket i Tunadal. Bolaget har gjort en anmälan enligt miljöprövningsförordningen att få lagra upp till 10 000 kubikmeter extra virke vid sågverket.

kommentarer