Visionen: Transportera de sjuka – med sopbil

För att minska kostnaderna inom sjukresor i Västra Götaland finns ett förslag att avveckla gratisresorna till sjukhusen.

I bilagan till rapporten finns ett framtida alternativ med som har medfört kraftiga reaktioner från medborgarna.

Det föreslås att de sjuka i stället kan åka med postbilen, glassbilen – eller sopbilen.

– Helt vansinnigt, sopbilen kommer ju bara var fjortonde dag, säger Anita Olsen, som använt sig av Rondenlinjen många gångar. 

Läs mer…

kommentarer