Mer fastighetsvård för Visolit

Visolit fortsätter gräva fastighetsguld. Nu har man tecknat ett nytt fyraårsavtal med fastighetsbolaget Skolfastigheter i Uppsala.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj