Efter förvärvsfesten – nu har Visolit flyttat ihop för att flyta ihop

Sedan i måndags är Visolit nu på plats i sitt nya gemensamma hem, vilket enligt koncernchef Terje Mjøs är en milstolpe i kulturbyggandet.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj