Wallmark, Enström & Ask: Väpnat angrepp kan inte uteslutas

Regeringens dubbla budskap om hotbilden underminerar Försvarsberedningens status och skapar osäkerhet om Sveriges säkerhetspolitiska linje, skriver de tre moderata ledamöterna av Försvarsberedningen Hans Wallmark, Karin Enström och Beatrice Ask.

Läs mer här: Wallmark, Enström & Ask: Väpnat angrepp kan inte uteslutas

kommentarer