Nu släpps webbläsaren Vivaldi till Android

Låter dig synka mellan enheter, anteckna utan att lämna appen och ger tillgång till Vivaldis snabbvalsfunktioner och flikväxlingsverktyg.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj