Weinstein påkommen i rättssalen – domarens hot

Harvey Weinstein har ertappats med att använda mobilen under rättegångsförhandlingarna i New York. 

Det fick domaren James Burke att hota filmmogulen med fängelse. 

”Är det verkligen så här du vill hamna i fängelse resten av ditt liv, genom att skicka meddelanden och bryta mot ett domstolsbeslut”, sa Burke enligt Sky News 

Läs mer…

kommentarer