Wetterberg vill ha en nordisk förbundsstat

Historikern och författaren Gunnar Wetterberg vill att de nordiska länderna ska bilda en förbundsstat. Som ett första steg föreslår han bland annat att det skapas en invandringsunion.

Läs mer här: Wetterberg vill ha en nordisk förbundsstat

kommentarer