WHO: Dödssiffran stiger i ebolaepidemi

Ebolautbrottet hotar inte bara de drabbade länderna i Västafrika, utan utgör ett hot mot hela världen.

Världshälsoorganisationen rapporterar att minst 3 091 personer avlidit i epidemin.

kommentarer