Windows 7-bugg hindrar datorer från att stängas av

Eftersom ingen officiell lösning finns har användare tagit fram egna sätt för att gå runt problemet.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj