Ygeman – ge oss ett public service för internet!

It-jättarnas behandling av Trump och hans anhängare visar deras makt över det offentliga samtalet. Det är genant att svenska staten inte lyckats skapa ett alternativ till de privata plattformarna.

Läs mer…

kommentarer