Ytterligare graviditetsförebyggande åtgärder för retinoider

By Läkemedelsverket Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har avslutat en granskning av läkemedel som innehåller retinoider. Granskningen bekräftar behovet av ytterligare åtgärder för att säkerställa att retinoider inte används under graviditet samt att uppmärksamma eventuella psykiska symtom vid retinoidanvändning.

Läs mer här: Ytterligare graviditetsförebyggande åtgärder för retinoider

kommentarer