Zoom börjar med totalsträckskryptering


Tidigare var Zooms samtal bara krypterade via mötesdeltagare och Zooms servrar. 

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj