Zoom kan släppa egen mejl och kalenderapp


Kan börja testa ny mejltjänst redan i början av 2021.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj