Akzo får fördubbla sin produktion

Hittills har Akzo Nobel vid övre fabriken haft tillstånd att ha en årsproduktion på 35 000 ton fettkemiska produkter som används bland annat i tvättmedel. Nu har Mark- och miljödomstolen i en dom godkänt bolagets ansökan att tillverka 70 000 ton per år.

kommentarer