Ökat hopp att BME:s intagningsstopp hävs

Landstinget är på väg att besluta om samverkan med kommunerna i länet inom missbruks- och beroendevården. Ett beslut är ett viktigt steg för att häva intagningsstoppet på Beroendemedicinska enheten (BME) vid Länssjukhuset.

kommentarer