Bark får besked senare

Ett äldreboende inom Sidsjö Fastigheter? – Det går inte att säga i dagsläget, det beror på om fullmäktige säger ja till ett förslag vi lagt, säger Mats Johan Adner (M), ordförande i fullmäktige.

kommentarer