Ingen gynnas av begränsningar av utländska åkare

För att värna seriösa åkare kommer nu polisen få ökade möjligheter att kontrollera att de gemensamma EU-reglerna följs av samtliga inom branschen.

kommentarer