Övervikt hos barn – så kan du hantera det som förälder

Övervikt och fetma hos barn kan leda till belastningsskador och ökad risk för sjukdomar senare i livet.

För att förebygga problem kopplade till vikt är det bra att förändra kost- och motionsvanor så tidigt som möjligt. 

I den här artikeln förklarar två överviktsforskare varför en del barn bli överviktiga, krossar fördomar och delar med sig av tips för en sundare livsstil.

Läs mer…

kommentarer