Barnvaccinationsprogrammet stabilt under pandemin

Covid-19-pandemin har påverkat vaccinationsprogram i många länder och WHO befarar att flera miljoner barn blir ovaccinerade. Men i Sverige har barnvaccinationsprogrammet fortsatt att fungera väl, visar en analys som Folkhälsomyndigheten gjort.

Läs mer…

kommentarer