Vi stiger på rankningslistorna

Varje år görs en mätning för att se hur olika organisationer ligger till bland yrkesverksamma i Sverige. De vi tittar särskilt på är de grupper som utgör störst andel bland våra medarbetare: civilingenjörer och högskoleingenjörer.

Läs mer…

kommentarer