Bildoktorerna som besiktar hemmabyggen längs Norrlandskusten

SFRO, Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation, är en ideell organisation som bildades 1982 för att göra det möjligt att registrera egenbyggda fordon. Syftet är att hjälpa personer att bygga egna fordon och besiktiga dessa, en länk mellan byggaren och myndigheten som sätter reglerna. De fordonstyper som besiktas är ombyggt fordon och amatörbyggt fordon. SFRO kan även besiktiga egenimporterade fordon, exempelvis från USA, då dessa klassas som ombyggda fordon enligt svensk lag.

Läs mer här: Bildoktorerna som besiktar hemmabyggen längs Norrlandskusten

kommentarer