Birgitta Ohlsson tar emot utredning om konsumentskydd vid finansiell rådgivning

På en pressträff klockan 10.00 tar konsumentminister Birgitta Ohlsson emot en utredning om konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Utredningens uppdrag har bland annat varit att se över regelverket och tillsynen för att stärka konsumenternas ställning när finansiell rådgivning ges, samt utreda om det går att förbättra konsumentens möjlighet att lösa tvister mellan en rådgivare och konsument.Pressinbjudan (påminnelse): Birgitta Ohlsson tar emot utredning om konsumentskydd vid finansiell rådgivning Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet, 3 februari 2014

kommentarer